valwind

Valwind, of stormvlaag, is een krachtige windkracht die langs de buitenrand van regenwolken waait en goed merkbare veranderingen in het weer teweegbrengt. In Nederland is valwind meestal voornamelijk in de winter te ervaren, maar kan ook zomerse stormvlaag zijn.

Wat is valwind?

Valwind is een windstilte die in geval van onweer voorkomt. Deze windstilte kan voornamelijk voorkomen in zuidoostelijke richtingen en kan ook voortkomen uit een cycloon. De kans op valwind hangt af van het weer en van de geografische ligging. Valwind komt voor in Nederland vaak voor, maar is niet altijd te verwachten.

Concrete situaties van valwind

Valwind is het afgevlakte water dat door de wind wordt meegenomen. Het kan bijvoorbeeld ontstaan als het weer gaat waaien of als een storm op komt zetten. Vaak komen valwinden voor in Nederland, maar ze kunnen ook in andere landen voorkomen. Valwind kan verschillende concrete situaties veroorzaken. Zo kan er regen met zuurstof naar de atmosfeer stromen, of een tornado. In Nederland komen valwind vaker voor dan in andere landen. Hieronder treft u een paar concrete voorbeelden. -Een valwind kan gaan van west naar oost, of omgekeerd. Dit heet een westerse valwind en is het meest voorkomende type valwind. -Een noordelijke valwind komt vaak voor in Zuid-Afrika. Dit is het geval wanneer warmte uit het zuidwesten opstijgt en afneemt door de tropische stormachtige oceaan. Hierdoor ontstaat er een draaiing in de atmosfeer en komen de windrichtingen van oost naar west en vice versa voor. -In Japan ontstaat een oostelijke valwind wanneer de tropische stormachtige oceaan opstijgt en in het noorden afneemt. Hierdoor ontstaat er een draaiing in de atmosfeer en komt de windrichting van west naar oost voor.-Een noord ooste valwind ontstaat wanneer de tropische stormachtige oceaan opstijgt in het zuiden en dan vanuit het noordwesten afneemt. Hierdoor ontstaat er een draaiing in de atmosfeer en komt de windrichting van noord naar zuid voor.-Een vertekende valwind ontstaat.

Wat kunnen tegenvalwind doen?

Valwind kan ernstige gevolgen hebben voor de omgeving en voor de mensen die erdoor worden getroffen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een dreiging van overstromingen of blokkades van wegen. Ook kan het grote schades veroorzaken. Het kan voorkomen dat u valwind krijgt als de windkracht tot 35 kilometer per uur loopt. Deze wind kan zijn ontstaan doordat er een voorafgaande storm is geweest of door het onweer. Deze wind kan schade aanrichten en het verkeer kunnen hinderen. Het is dus belangrijk om inzicht te krijgen in wat valwind kan doen en hoe je ze kunt voorkomen.