Home | Logistiek/e-commerce | Veel websites nog steeds slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden

Veel websites nog steeds slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden

Geplaatst door Jeroen Veenstra in Logistiek/e-commerce op 16/11/2016 om 11:25

Laptop met brailleleesregel

Stichting Accessibility heeft honderd veelgebruikte Nederlandse websites onderzocht op de toegankelijkheid voor blinden, slechtzienden en mensen met andere beperkingen. Bijna geen enkele site is goed toegankelijk te noemen. Alle onderzochte websites bevatten in meer of mindere mate toegankelijkheidsproblemen. Volksvertegenwoordiging, gemeenten en rijksoverheid kwamen het best uit de test. Energiebedrijven, webwinkels en nieuwswebsites scoren het minst goed in de monitor. De sectoren openbaar vervoer, vergelijkingssites, reizen, onderwijs, verzekeraars, horeca, huisvesting, banken en pensioenfondsen scoren middelmatig.

Driekwart van de onderzochte websites hebben ook een mobiele app. Omdat veel blinde en slechtziende mensen een iPhone gebruiken, is ook de toegankelijkheid van de iOS-versie onderzocht. De resultaten varieerden van bijna volledig toegankelijk tot compleet onbruikbaar. Gemiddeld zijn de apps matig toegankelijk.

“De resultaten van dit onderzoek zijn zorgelijk,” vindt Remco Meyaard van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. “Er leven in ons land ongeveer 3,5 miljoen mensen met een handicap, waarvan zo’n 350.000 met een visuele beperking. Zij zijn nu al de dupe. Door de digitalisering worden mensen steeds afhankelijker van het internet om te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Maar mensen met een beperking kunnen niet aanhaken. Terwijl toegankelijke ICT-toepassingen juist deze groep geweldig kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. En dat terwijl in juli het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking is getreden. Daarin is onder meer vastgelegd dat iedereen gebruik moet kunnen maken van online dienstverlening, ongeacht of je een beperking hebt of niet. Maar veel organisaties zijn daar duidelijk nog niet goed op voorbereid.”

“Organisaties zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van het belang van digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele of andere beperking,” vervolgt Remco Meyaard. “Op dit moment zijn websites, apps en andere ICT-toepassingen zelden goed toegankelijk voor iedereen. Toch is de oplossing niet moeilijk, als direct bij het ontwerpen en ontwikkelen van digitale toepassingen rekening wordt gehouden met de toegankelijkheidsaspecten. Omdat veel websites en apps elke paar jaar worden vernieuwd, liggen hier kansen voor organisaties. Wij denken dan ook dat de toegankelijkheid van de online dienstverlening in ons land binnen afzienbare tijd sterk kan worden verbeterd.”

De Oogvereniging herkent de problemen. “Van de ziekenhuizen heeft maar één het stempel ‘drempelvrij’ “, zegt Walter van Opzeeland van de belangenorganisatie voor blinden en slechtzienden. “Dit terwijl volgens een recent onderzoek een kwart van de ziekenhuizen inmiddels patiënten online hun gegevens laat inzien. Voor mensen met een visuele beperking zijn deze e-health diensten vaak niet goed toegankelijk. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk online een afspraak te maken of vragen te beantwoorden voor een medisch onderzoek. Hulp vragen is lastig, omdat het gaat om privacygevoelige gezondheidsinformatie. Daarom vinden wij dat alle zorgwebsites en apps in Nederland moeten voldoen aan de internationale richtlijn voor toegankelijkheid, WCAG 2.0, zodat visueel beperkten ze goed kunnen gebruiken met hun schermleessoftware.” aldus Van Opzeeland.

Niet alleen blinden hebben last van problemen op internet. Ook doven lopen tegen problemen aan. “Vooral als een website filmpjes heeft zonder ondertiteling, is dat lastig”, volgens Eva Westerhoff, adviseur bij belangenorganisatie Dovenschap. “Dat is echt een groot probleem. Binnenkort zijn er weer verkiezingen, maar hoe kun je je goed informeren als veel politieke partijen, de Tweede Kamer en nieuwssites hun video’s niet ondertitelen?”, aldus Westerhoff.

Tags

blindenblinden Vereniging Bartiméus SonneheerdtVereniging Bartiméus Sonneheerdt

Comments

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!