“De schaalvergroting van logistieke dienstverleners is een belangrijke factor voor de dynamiek op de logistieke vastgoedmarkt,” zegt Jim Orsel van het Logistics & Industrial-team. ”De vraag naar grotere distributiecentra zal, gezien de afnemende beschikbare grond op de traditionele locaties, leiden tot nieuwe logistieke hotspots.”

Zo ontwikkelt DHL Supply Chain een nieuw distributiecentrum van 23.000 m² op logistiek bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein. Deze trend geldt ook voor een locatie als Born ten opzichte van Venlo. Alleen heeft Venlo in tegenstelling tot Utrecht nog mogelijkheden om uit te breiden.

De aanvangsrendementen op logistieke hotspots zijn in 2016 verder gedaald en de verwachting is dat deze trend doorzet. Daarnaast worden de verschillen tussen de locaties steeds kleiner. De yields variëren van 5,3% in Tilburg tot 5,9% in Amsterdam. Inmiddels dalen ook de rendementen op andere locaties buiten de oorspronkelijke hotspots.