Home | Logistiek/e-commerce | Drempelloos data delen in de logistiek met iSHARE

Drempelloos data delen in de logistiek met iSHARE

Geplaatst door Jeroen Veenstra in Logistiek/e-commerce op 28/06/2017 om 17:26

data iSHARE logistiek

Jan Bert Schutrops, president van Koninklijke Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, hebben de de beta-versie van iSHARE in ontvangst genomen. Met dit afsprakenstelsel van het Neutraal Logistiek Informatie Platform en onderdeel van het Topsector Logistiek programma is het vanaf 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen.

Met het iSHARE-project wil de Topsector Logistiek samenwerking in de keten aanjagen, omdat zij van mening is dat er op dat terrein nog veel te winnen valt. Het ontbreken van overkoepelende afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie is een belemmering voor intensiever samenwerken in de keten.

”iSHARE is wat de sector nu nodig heeft. Met uniforme afspraken over identity en access management nemen we een belangrijke drempel voor verder samenwerken in de keten weg en creëren we kansen voor nieuwe business relaties. En dat is goed nieuws voor alle logistieke partijen en hun ICT-leveranciers. Ik ben dan ook blij met het resultaat tot zover en met de bijdragen van alle co-creatiepartners,” zegt Schutrops.

Het iSHARE-afsprakenstelsel leidt tot één uniforme, simpele en gecontroleerde werkwijze waarmee partijen in de logistieke keten elkaar kunnen identificeren, authentiseren en autoriseren. iSHARE is een belangrijke bouwsteen voor het vertrouwensnetwerk dat het mogelijk maakt dat straks iedereen met iedereen data deelt. Ook met tot dusver onbekenden.

Organisaties die met hun eigen apps, websites, platformen of programma’s gebruik maken van iSHARE, voldoen aan de spelregels van het afsprakenstelsel. De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen.

De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van het afsprakenstelsel door een grote verscheidenheid aan logistieke partijen zoals KLM, ACN, Schiphol, Cargonaut, Fenex en Evo. Grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data én softwareleveranciers hebben bijgedragen aan het co-creatieproces.

De komende maanden wordt het afsprakenstelsel in Proof of Concepts verder beproefd. Dat gebeurt al door bestaande co-creatiepartners, maar ook nieuwe partijen worden hiertoe uitgenodigd. Logistieke partijen en ICT-bedrijven die belangstelling hebben om iSHARE in de praktijk te beproeven kunnen zich melden.

”Ik ben supertrots op de inzet van onze co-creatiepartners. Zij hebben het afsprakenstelsel afgelopen maanden concreet vormgegeven, en de eerste feedback van andere logistieke partijen toont aan hoezeer nut en noodzaak van iSHARE wordt gevoeld door de logistieke sector zelf,” zegt projectmanager iSHARE Mariane ter Veen.

De resultaten van de Proof of Concepts leiden tot een verdere vervolmaking van het afsprakenstelsel. Aansluitend wordt de beta-versie vrijgegeven voor breder gebruik.

Tags

iSHAREiSHARE VopakVopak ACNACN CargonautCargonaut logistieklogistiek DataData SchipholSchiphol KLMKLM

Comments

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!