Home | reclame | Dertigers vol dillema’s over werk en privé

Dertigers vol dillema’s over werk en privé

Geplaatst door Jeroen Veenstra in reclame op 06/11/2017 om 10:18

Een kleine 80% van de mannen en 87% van de vrouwen zou het op enig vlak wel anders willen qua werk en privé blijkt uit Monsterboards Dertigers Dilemma Test.

85% van de 5053 millennials die aan de Monsterboards Dertigers Dilemma Test hebben meegedaan vraagt zich af of zij wel op hun plek zitten. Zowel qua werk als privé. Een kleine 80% van de deelnemende mannen en 87% van de vrouwen zou het op enig vlak wel anders willen. Het zijn opmerkelijke aantallen. Zeker als je je bedenkt dat de beroepsbevolking in 2020, naast mensen uit de generaties X en Z en babyboomers, voor 35% uit millennials zal bestaan. Een alarmerend signaal voor werkgevers.

Millennials leggen de lat hoog. Ze hebben hun studie met succes afgerond, ambiëren een goede baan die een relevante bijdrage levert aan de maatschappij, werken hard om die te bemachtigen, hebben een rijk sociaal leven, een boeiende relatie, reizen de wereld rond en willen ondertussen ook nog een gezonde lifestyle hanteren. Als je alle posts op social media ziet, lijken zij hun leven perfect op orde te hebben. Maar uit de Facebook test die recruitment platform Monsterboard in september en oktober onder dertigers uitzette, komt een ander beeld naar voren.

Van de 5053 millennials die deelnamen aan dit Nederlandse onderzoek, twijfelden 2258 mensen (45%) en hadden 2015 anderen (40%) een dilemma. Slechts 780 deelnemers (15%) gaven aan geen dilemma te hebben.

”Het is in deze tijd geen wonder dat mensen twijfels hebben,” vindt Gian Zandonà, managing director van Monsterboard. ”De mogelijkheden die op je pad komen zijn zo enorm, dat het bijna vanzelfsprekend is je af te vragen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Het gras lijkt aan de overkant altijd groener. De vraag blijft of het ook daadwerkelijk zo is. Het is voor millennials én hun werkgevers vooral belangrijk in gesprek te blijven. Om van elkaar te weten dat er twijfels en dillema’s zijn. Dan kun je samen zoeken naar een oplossing. Want bij een tevreden millennial, die lekker is z’n vel zit, is iedereen gebaat.”

3215 van de 5053 deelnemers aan de Dertigers Dilemma Test was vrouw. Van hen gaf 87% aan in dubio te zijn. 13% zat prima op haar plek. Het is opmerkelijk dat 94% van de vrouwelijke deelnemers jonger was dan 35 jaar. Bij deze groep twijfelde 44% en had 43% een dilemma, bij de groep ouder dan 35 was dat respectievelijk 57% en 31%. Bij deze laatste groep spelen twijfels dus een belangrijkere rol dan dilemma’s: daarmee lijkt de problematiek minder prominent aanwezig.

In totaal namen 1838 mannen deel aan de Dertigers Dilemma Test. Van hen had 80% twijfels of dilemma’s, terwijl 20% al op de goede weg zat. Net als bij de vrouwelijke deelnemers aan dit onderzoek was het overgrote deel van de mannelijke participanten jonger dan 35 jaar: 90%. 42% van hen twijfelde, terwijl bij 37% dilemma’s speelden. Bij mannelijke deelnemers ouder dan 35 is dat respectievelijk 61% en 20%. Net als bij de vrouwen vindt ook hier met het stijgen der jaren een verschuiving plaats van dilemma’s naar twijfels.

Tags

millenialsmillenials

Comments

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!