Home | Content Marketing | Unilever, The LEGO Foundation en IKEA gaan samen spelen

Unilever, The LEGO Foundation en IKEA gaan samen spelen

Geplaatst door Jeroen Veenstra in Content Marketing op 26/01/2018 om 10:31

De CEO’s van Unilever, The LEGO Foundation en IKEA Group hebben op het World Economic Forum in Davos de Real Play Coalition aangekondigd. Deze nieuwe beweging wil een halt toeroepen aan de wereldwijde speelcrisis. De oprichters van de coalitie, inclusief mediapartner National Geograhic, roepen opvoeders, onderwijzers, beleidsmakers en politici op mee te werken aan het stimuleren van speelmogelijkheden die bijdragen aan het leervermogen en de creatieve ontwikkeling van kinderen door spelen.

De CEO’s van Unilever, The LEGO Foundation en IKEA Group hebben op het World Economic Forum in Davos de Real Play Coalition aangekondigd. Deze nieuwe beweging wil een halt toeroepen aan de wereldwijde speelcrisis. De oprichters van de coalitie, inclusief mediapartner National Geograhic, roepen opvoeders, onderwijzers, beleidsmakers en politici op mee te werken aan het stimuleren van speelmogelijkheden die bijdragen aan het leervermogen en de creatieve ontwikkeling van kinderen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat spelen onder druk staat: kinderen hebben steeds minder vrije tijd en opvoeders hebben steeds minder tijd en aandacht om kinderen vrij te laten spelen. De ‘Real Play Coalition’ bereidt een ambitieus actieprogramma voor dat zich richt op het creëren van meer en nieuwe speelmogelijkheden op scholen en in grote steden.

De oprichters maken zich grote zorgen over de toenemende nadruk op traditionele leervormen en prestaties. Schoolonderwijs begint op steeds jongere leeftijd en gaat ten koste van de creatieve ontwikkeling door bijvoorbeeld sport en spel. Uit de bekende Creativity Test van George Land blijkt bijvoorbeeld dat slechts 30% van de tienjarige kinderen een hoge score haalt, terwijl dat nog bij 98% van de vijfjarigen het geval is. Ook de veranderde vorm van spelen baart zorgen. Uit onderzoek van Unilever blijkt bijvoorbeeld dat 61% van de kinderen aangeeft niet meer te kunnen spelen zonder technologische hulpmiddelen.”Voor IKEA zijn kinderen de belangrijkste mensen op aarde,” zegt President en CEO Jesper Brodin van IKEA Group. ”Spelen is voor ons daarom een serieuze zaak, fundamenteel voor de ontwikkeling van het leervermogen en de creativiteit. We doen hier uitvoerig onderzoek naar in ons doorlopende Play Report. Tot nu toe hebben we met bijna 30.000 kinderen en ouders in twaalf landen gesproken over de behoefte aan sport en spel. Dit levert enorm veel inzichten op, onder meer over de belemmeringen die kinderen ervaren in hun speelbehoefte.”

De oprichters van de ‘Real Play Coalition’ bereiden een ambitieus actieprogramma voor dat zich richt op het creëren van meer en nieuwe speelmogelijkheden op scholen en in grote steden. In 2018 al gaan pilotprojecten van start in samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeentebesturen. In verschillende grote steden gaat een diepgravend onderzoek lopen naar de sociale en economische impact van spelen. De coalitie doet een beroep op de politiek, het bedrijfsleven en de academische wereld om zich aan te sluiten bij deze beweging.

In Nederland heeft IKEA in november 2017 een eerste, verkennende stap gezet binnen de ambities van de ‘Real Play Coalition’ door samen met diverse kinderorganisaties, experts en academici de status van spelen in Nederland te onderzoeken. Hierin is gesproken over de huidige staat van de speelvoorzieningen in dorpen en steden, de rol van sport en spel op scholen en het belang van vrij spelen (thuis en buitenshuis) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste conclusie is dat Nederlandse organisaties en experts graag willen samenwerken om speelomstandigheden te verbeteren, maar dat er tegelijkertijd behoefte is aan een overkoepelende agenda en gedegen onderzoek. Zaken die beide hoog op de agenda van de ‘Real Play Coalition’ staan.

”Al ruim 85 jaar zijn we er bij LEGO van overtuigd dat kinderen zich het beste ontplooien door te spelen,” zegt CEO John Goodwin van The LEGO Foundation.

Paul Polman, CEO van Unilever, beaamt dat: ”Unilever gelooft sterk in een actieve rol van het bedrijfsleven bij het stimuleren van sport en spel. We kunnen niet achteroverleunen en wachten op positieve verandering.” Unilever is bijvoorbeeld sinds 2016 betrokken bij het wereldwijde initiatief Outdoor Classroom Day. Inmiddels hebben ruim 200.000 kinderen geprofiteerd van een schooldag vol met sport en spel in de buitenlucht.”Tijdens de aankondiging van de ‘Real Play Coalition’ in Davos was een speciale rol weggelegd voor de houten blokkendoos waarmee Albert Einstein als kind vele uren doorbracht. Bezoekers van het World Economic Forum werden in de gelegenheid gesteld om te spelen met exacte replica’s van deze blokkendoos en zo het kind in zichzelf te prikkelen. Einsteins blokkendoos symboliseert het belang van onderzoeken en spelen, en stimuleert de creatieve ontwikkeling van oud en – vooral – jong. Om die reden hanteert de ‘Real Play Coalition’ dit speelgoed als mascotte van de beweging.

Tags

Albert EinsteinAlbert Einstein Real Play CoalitionReal Play Coalition World Economic ForumWorld Economic Forum IKEAIKEA LEGOLEGO unileverunilever

Comments

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!